2012-13 ΝΕΑΝ. (> 94 , >18χρ. ) 1η θέση & πλέι οφ στην α1. 2ος αγώνας πλέι οφ.

2012-13 ΝΕΑΝ. (> 94 , >18χρ. ) 1η θέση & πλέι οφ στην α1. 2ος αγώνας πλέι οφ.

2012-13 ΚΟΡ. (> 97 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός σε μια αρνητική συγκυρία αποτελεσμάτων

2012-13 ΚΟΡ. (> 97 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός σε μια αρνητική συγκυρία αποτελεσμάτων

2012-13 ΚΟΡ. (> 97 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός

2012-13 ΚΟΡ. (> 97 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος. Νίκη επί του Ολυμπιακού και επίσκεψη στην κεντρική σάλα.

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος. Νίκη επί του Ολυμπιακού και επίσκεψη στην κεντρική σάλα.

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ).

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ).

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ).

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ).

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ).

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ).

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2012-13 ΠΑΓΚΟΡ. (> 99 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2012-13 ΜΙΝΙ (> 00 , >12χρ. ).

2012-13 ΜΙΝΙ (> 00 , >12χρ. ).

σεζόν 2013-2014   (κορίτσια)

γυναίκες

Ε.Σ.Κα.Ν.Α.

Α ΕΣΚαΝΑ

θ.  2η/18 ομ.

kύπελλο


κόουτς:

Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

(γεν.95>)18χρ.>


δεν συμμετείχε

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

(γεν.98>)15χρ.>

Β ΕΣΚαΝΑ

θ.  3η/24 ομ.

άνοδος

κόουτς:

Τσαραπατσάνης - Κων/νου, Κακλέα


ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

(γεν.00>)13χρ.>

Α ΕΣΚαΝΑ

θ.  7η/12 ομ.


κόουτς:

Κοκκίνη


ΜΙΝΙ

(γεν.01>)12χρ.>
κόουτς:

Τσάχαλος, Ζαρκαδούλας


2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ).

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ).

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ) {Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ) {Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΚΟΡ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2013-14 ΠΑΓΚΟΡ. (> 00 , >13χρ. ){Α κατηγ.} η μείωση των ομάδω έφερε την κάθοδο.

2013-14 ΠΑΓΚΟΡ. (> 00 , >13χρ. ){Α κατηγ.} η μείωση των ομάδω έφερε την κάθοδο.

2013-14 ΠΑΓΚΟΡ. (> 00 , >13χρ. ){Α κατηγ.} πτώση

2013-14 ΠΑΓΚΟΡ. (> 00 , >13χρ. ){Α κατηγ.} πτώση

2013-14 ΜΙΝΙ (> 01 , >12χρ. ).

2013-14 ΜΙΝΙ (> 01 , >12χρ. ).

 σεζόν 2014-2015   (κορίτσια)

γυναίκες

Ε.Σ.Κα.Ν.Α.

Α ΕΣΚαΝΑ

θ.  4η/14 ομ.

8αδα kυπ.


κόουτς:

Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

(γεν.96>)18χρ.>


δεν συμμετείχε

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

(γεν.99>)15χρ.>

Α ΕΣΚαΝΑ

θ. 12η/12 ομ.

υποβ/μός

κόουτς:

Παπαναστασίου


ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

(γεν.01>)13χρ.>

Β ΕΣΚαΝΑ

θ.   2η/17 ομ.

άνοδος

κόουτς:

Παπαναστασίου


ΜΙΝΙ

(γεν.02>)12χρ.>
κόουτς:

Ζαρκαδούλας


2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} φυσιολογικός υποβιβασμός μετά την αποψόλωση της ομάδας.

2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} φυσιολογικός υποβιβασμός μετά την αποψόλωση της ομάδας.

2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός

2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός

2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός

2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός

2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός

2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός

2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός

2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός

2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός-ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ).

2014-15 ΚΟΡ. (> 99 , >15χρ. ){Α κατηγ.} υποβιβασμός-ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ).

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος, ενώ οι δύο κατηγορίες δεν συναντήθηκαν σε επόμενη φάση.

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος, ενώ οι δύο κατηγορίες δεν συναντήθηκαν σε επόμενη φάση.

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος. Τελικός φ-4 με τοπν Ολυμπιακό, σε ένα εξαιρετικό ματς.

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος. Τελικός φ-4 με τοπν Ολυμπιακό, σε ένα εξαιρετικό ματς.

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος. Φωτό στην Κοψαχείλα

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος. Φωτό στην Κοψαχείλα

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

2014-15 ΠΑΓΚΟΡ. (> 01 , >13χρ. ){Β κατηγ.} άνοδος

Κοινοποίηση σελίδας