2013-14 ΜΙΝΙ. (> 01 , >12χρ. ). Το δυναμικό αυτό θα αποτελέσει σε επόμενες σεζόν, τον πυρήνα των ομάδων παίδων που θα ανέβουν δύο κατηγορίες.

2013-14 ΜΙΝΙ. (> 01 , >12χρ. ). Το δυναμικό αυτό θα αποτελέσει σε επόμενες σεζόν, τον πυρήνα των ομάδων παίδων που θα ανέβουν δύο κατηγορίες.

2013-14 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 02 , >11χρ. )

2013-14 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 02 , >11χρ. )

2013-14 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 02 , >11χρ. )

2013-14 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 02 , >11χρ. )

σεζόν 2014-2015  (αγοριών)

άνδρες

Ε.Σ.Κα.Ν.Α.

Β ΕΣΚαΝΑ

θ. 4η/14 ομ.


άνοδος

κόουτς:

Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου

ΕΦΗΒΟΙ

(γεν.96>)18χρ.>

Β ΕΣΚαΝΑ

θ. 4η/12 ομ.


κόουτς:

Σολωμός, Νικολαϊδης


ΠΑΙΔΕΣ

(γεν.99>)15χρ.>

Γ ΕΣΚαΝΑ

β. φάση


κόουτς:

Σολωμός


ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

(γεν.00>)14χρ.>

ΕΣΚαΝΑ

α. φάση


κόουτς:

Σταμούλης


ΜΙΝΙ

(γεν.02>)12χρ.>

ΕΣΚαΝΑ

β. φάση


κόουτς:

Τσάχαλος


ΠΡΟΜΙΝΙ

(γεν.03>)11χρ.>
κόουτς:

Τσάχαλος


2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.} 3η συνεχόμενη σεζόν και 4η θέση, μια μόλις μακριά από την άνοδο.

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.} 3η συνεχόμενη σεζόν και 4η θέση, μια μόλις μακριά από την άνοδο.

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} Εφτασαν ως την β φάση της Γ κατηγορίας ενώ διεκδίκησαν την είσοδο στους τελικούς της ανόδου.

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} Εφτασαν ως την β φάση της Γ κατηγορίας ενώ διεκδίκησαν την είσοδο στους τελικούς της ανόδου.

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}  Αίγινα

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} Αίγινα

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}  Ταξίδι στην Αίγινα.

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} Ταξίδι στην Αίγινα.

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ.  (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ.  (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. ). Έφτασαν ως την β φάση.

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. ). Έφτασαν ως την β φάση.

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. ). Ταξίδι στην Αίγινα.

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. ). Ταξίδι στην Αίγινα.

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. )

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. )

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. )

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. )

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. )

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. )

2014-15 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 03 , >11χρ. )

2014-15 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 03 , >11χρ. )

 σεζόν 2015-2016  (αγοριών)

άνδρες

Ε.Σ.Κα.Ν.Α.

Α ΕΣΚαΝΑ

θ. 8η/14 ομ.κόουτς:

Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου -Κλιγκόπουλος, Γεωργάκης

ΕΦΗΒΟΙ

(γεν.97>)18χρ.>

Β ΕΣΚαΝΑ

θ.  8η/12 ομ.


κόουτς:

Σολωμός, Νικολαϊδης


ΠΑΙΔΕΣ

(γεν.00>)18χρ.>

Γ ΕΣΚαΝΑ

φ-6 (θ. 1η/35 ομ.)

άνοδος

κόουτς:

Σολωμός, Ανδρειωμένος


ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

(γεν.01>)14χρ.>

ΕΣΚαΝΑ

β. φάση


κόουτς:

Ανδρειωμένος, Μακρίδης


ΜΙΝΙ

(γεν.03>)12χρ.>

ΕΣΚαΝΑ

α. φάση


κόουτς:

Τσάχαλος


ΠΡΟΜΙΝΙ

(γεν.04>)11χρ.>
κόουτς:

Ανδρειωμένος, Μακρίδης


2015-16  ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}  Η 8η θέσή μετά από σερί σεζόν, όπου διεκδικήθηκε η άνοδος.

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.} Η 8η θέσή μετά από σερί σεζόν, όπου διεκδικήθηκε η άνοδος.

2015-16  ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16  ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} Σαρωτική πορεία, πρώτη Θέση και άνοδος στην β κατηγορία.

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} Σαρωτική πορεία, πρώτη Θέση και άνοδος στην β κατηγορία.

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} 1η θέση & άνοδος

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} 1η θέση & άνοδος

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} 1η θέση & άνοδος

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} 1η θέση & άνοδος

Κοινοποίηση σελίδας